DOULA Emilia Jaworska Białystok

CIĄŻA
Doula tworzy bezpieczne otoczenie, w którym kobieta może otworzyć się i zaufać. Chroni wspomnienia mamy.
PORÓD
Doula wsłuchuje się i podąża za mamą – aż ta rozłoży skrzydła i sama wzleci.
POŁÓG
Doula wspiera mamę w początkach macierzyństwa.
Zawsze tam, gdzie jest potrzebna.

Archiwum kategorii:

Udany poród – Penny Simkin, Ruth Ancheta

Pojawienie się tej książki na półkach polskich księgarni jest jak światło w mroku, dające nadzieję na praktykowanie w realiach rodzimego położnictwa rodzenia po ludzku (oryginał doczekał się już trzeciego wydania!). Fakt, że wydało ją Wydawnictwo PZWL dodatkowo zaświadcza o tym, że wiatr zmian w podejściu do procesu porodu i samej pacjentki dociera do nas coraz silniejszym strumieniem.

Podręcznik kierowany jest do służb medycznych (lekarze, położne, studenci), ale również do osób zawodowo asystujących przy porodach – doul. Powiedzieć o nim „kompendium wiedzy” to sprowadzenie lektury do jednej z wielu pomocy dydaktycznych. Powiedzieć o zawartym w nim nowoczesnym podejściu to przekreślić tysiące lat mądrości kobiecych ciał – i tych rodzących, i tych porody przyjmujących.

Czym więc jest książka „Udany poród”? Autorki bazują na najświeższej położniczej wiedzy popartej dowodami naukowymi, gruntownie osadzając prezentowane wnioski w tzw. medycynie opartej na dowodach. Łączą ją z wieloletnim doświadczeniem własnym i innych specjalistów oraz wnikliwą obserwacją kobiet. Nowe lub mniej popularne zagadnienia przedstawiają z dużą dozą szacunku do czytelnika i brakiem nacisku do ich wprowadzania w życie. Ukazują opcje, argumenty przemawiające za, ale wybór sposobu działania wciąż należy do praktykującej osoby. To bardzo ujmujące podejście.

Książka porusza szereg zagadnień ujętych w podtytule „Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć”

Szczegółowo opisuje różne czynności, jak monitorowanie płodu, mapowanie brzucha, zasadność badania wewnętrznego, aby wykazać, że sztuką położniczą można „wcześnie” wykryć i przeciwdziałać komplikacjom w trakcie porodu. W przejrzysty sposób zapoznaje czytelnika z kolejnymi etapami – 6 drogami postępu porodu – przedłużającą się fazą utajoną, aktywną i drugim okresem porodu. Poprzez ochronę krocza i parcie spontaniczne doprowadza nas do trzeciego i czwartego okresu porodu, zahaczając o praktyki sprzyjające karmieniu piersią.

Ale to mało. Dogłębnie analizuje psychoemocjonalne czynniki decydujące o postępie porodu, wnikając w stan kobiety, w jej umiejętność radzenia sobie z bólem, środowisko porodu, metody poprawienia komortu fizycznego rodzącej czy zaangażowania partnera do udzielania jej wsparcia.

Autorki używają terminu „dystocja emocjonalna”, aby ukazać wpływ czynników emocjonalnych na kolejne fazy porodu oraz metody wspierania w nich kobiet. Uwzględniają w tym również osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej albo innej formy trudnych przeżyć związanych ze strefą intymną. Szeroko prezentują naturalne techniki niefarmakologicznego łagodzenia bólu czy przyspieszające poród.

Całość jest bogato ilustrowana, znajdziemy w niej rysunki różnych pozycji przydatnych przed i w trakcie porodu, możliwości wspierania kobiety przez osoby towarzyszące, konfiguracje ułożeń dziecka na planie miednicy, a do tego wykresy, tabelki i zestawienia. Czytelnie, nie pozostawiając wątpliwości.

Do tego można dodać całą masę praktycznych podpowiedzi, szczegółowych opisów i wytycznych, często nawet wydawałoby się zbyt oczywistych (np. werbalne wsparcie sprzyjające spontanicznemu parciu to zapis proponowanych konkretnych zdań, którymi można zachęcać mamę), ale tak bardzo ważnych.

Nade wszystko duchem tej lektury jest podmiotowość kobiety. „Należy zapytać rodzącą, czy sądzi, że badanie wewnętrzne byłoby przydatne w ocenie postępu jej porodu.”- ileż w tym zdaniu poszanowania wyjątkowości doświadczenia i roli kobiety jako głównej bohaterki! Ten szacunek przewija się na każdej stronie książki.

Z potrzebną starannością, ale bez zbędnych słów, zrozumiałym językiem i w sposób łatwy do przyswojenia lektura ta prowadzi nas krok po kroku – z wszelkimi istotnymi szczegółami – przez udany poród. Czy jest to tylko poród naturalny? Autorki przedstawiają interwencje o małym stopniu inwazyjności i sposoby postępowania w przypadku trudnego porodu. Skupiają się na przeciwdziałaniu komplikacjom, zamiast reagować, gdy mają już miejsce.

To wszystko czyni z książki źródło, ba! prawdziwą studnię – „niezbędną lekturę i bezcenny nabytek dla każdej osoby towarzyszącej rodzącej.”

*opinie czytelniczek ze Stowarzyszenia Doula w Polsce

Wydawnictwo PZWL

Udany poród 614

Funkcja komentowania jest aktualnie niedostępna.